2019-11-25 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar värmeåtervinningsorder värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av värmeåtervinnings-system till en kraftanläggning i Västafrika. Ordern har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Boiler Systems i Marindivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar pannsystem för rökgasvärmeåtervinning som kommer att installeras i en kraftstation i Senegal, där de kommer att återvinna spillvärme som sedan används för att generera elektricitet.”Våra pannsystem är pålitliga och effektiva och de återvinner spillvärme som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar," säger Sameer Kalra chef för Marindivisionen.Visste du att… dessa pannsystem kommer att kunna återvinna nära 40MW värme som annars skulle gått till spillo – och när den omvandlats till elektricitet kan den årligen försörja 280 000 människor i Senegal med electricitet?Om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: