2019-04-30 Finansiella nyheter

Alfa Laval slutför försäljningen av merparten av sin Greenhouse-division

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har slutfört försäljningen av sin luftvärmeväxlarverksamhet som är relaterad till kommersiella/industriella luftvärmeväxlare. Verksamheten, som tidigare var placerad i Greenhouse-divisionen, är den 1 maj en del av LU-VE-koncernen.

Produktgruppen kommersiella/industriella luftvärmeväxlare utgjorde den största delen av Greenhouse-divisionen. Den flyttades dit 2016, tillsammans med några andra utvalda produktgrupper, för att ges bästa möjliga förutsättningar för ett förbättrat resultat. Strategin visade sig vara framgångsrik och 2018 redovisade luftvärmeväxlar-verksamheten intäkter på 1,1 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 8,6 procent.


”Det gläder mig att kunna meddela att vi slutfört försäljningen och jag är säker på att luftvärmeväxlarverksamheten kommer att få ännu bättre möjligheter att fortsätta utvecklas under LU-VE-koncernens ägande”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval.


Försäljningen av produktområdet för kommersiella/industriella luftvärmeväxlare till LU-VE-koncernen påverkar cirka 400 anställda, i huvudsak placerade vid anläggningarna i Italien, Finland och Indien och de kommer nu att ingå i LU-VE-koncernen.


Köpeskillingen i samband med slutförandet kommer att uppgå till 43,6 miljoner euro, motsvarande en majoritet av den totala köpeskillingen. Den andra delen kommer att betalas inom tolv månader och vara baserad på det resultatmässiga utfallet.


Alfa Laval kommer att fortsätta att producera luftvärmeväxlare (såsom Alfa Laval ACE, Alfa Laval Niagara och Alfa Laval OLMI) för tung processindustri och även andra typer av värmeväxlare (såsom lödda värmeväxlare) för ventilations- och kylindustrin. 


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: