2019-06-19 Finansiella nyheter

Alfa Laval emitterar företagsobligation

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har idag lånat EUR 300 miljoner på företagsobligationsmarknaden, under ett befintligt EMTN-program. Obligationen kommer att noteras på den irländska börsen.

Alfa Laval har emitterat ett femårigt obligationslån på EUR 300 miljoner med förfallodag den 25 juni 2024. Lånet har en årlig kupong på 0,250 procent. Medlen kommer att användas till att refinansiera det obligationslån om EUR 300 miljoner som förfaller i september 2019.  


För mer information kontakta:


Jan Allde
Ekonomi- och finansdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 289 18 72

Henrik Welch
Group Treasurer
Alfa Laval
Tel: +46 46 289 16 39


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda. 


www.alfalaval.com 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: