2018-06-13 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar vegetabilolje-order värd 55 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av flera processlinjer till produktionsanläggningar för matolja i Sydostasien. Ordern, bokad inom affärsenheten Food Systems i Livsmedel- och vattendivisionen,  har ett värde av cirka 55 miljoner kronor. Leverans beräknas ske under 2018.

Processlinjerna omfattar olika typer av produkter såsom värmeväxlare, pumpar och separatorer för att förädla matoljan.


”Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna order på våra livsmedelssystem”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. ”Alfa Laval erbjuder en mängd olika produkter och processlösningar för livsmedelsindustrin, alla med bevisad tillförlitlighet samt hygienisk säkerhet.”


Visste du att… enligt statistik från “Oil World” står Sydostasien för cirka 30 procent av den totala världsproduktionen av matolja?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: