2018-12-21 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar order för barlastvattenreningssystem, värd 95 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av barlastvattenreningssystem från en skeppsredare i Turkiet. Ordern bokades inom affärsenheten Marine Separation & Heat Transfer Equipment i Marindivisionen och  har ett värde av cirka 95 miljoner kronor. Leveranser beräknas ske mellan 2019 och 2021.

Ordern omfattar 33 stycken Alfa Laval PureBallast 3 system inklusive däckhus och service. Kunden är en av Turkiets mest framstående skeppsredare och barlastvattenreningssystemen kommer att installeras i hela deras flotta.


”Jag är mycket nöjd att kunna meddela denna stora order på våra PureBallast-system”, säger Peter Leifland, chef för Marindivisionen. ”Ordern är en bekräftelse på det förtorende våra marinkunder visar för våra pålitliga och effektiva barlast-vattenreningssystem.” 


Alfa Laval PureBallast, vilken var den första kommersiella lösningen för barlastvattenrening, är en en kemikaliefri teknologi som säljs och servas av Alfa Laval. En viktig del av PureBallast-systemet är en förbättrad UV-reaktor vilken utvecklats i samarbete mellan Alfa Laval och Wallenius Water, baserad på Wallenius Waters teknologi. 


Visste du att… samtliga PureBallast-system har godkännande från både IMO (International Maritime organization) och amerikanska kustbevakningen (US Coast Guard).


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: