2018-03-27 Finansiella nyheter

Alfa Laval har tecknat ett avtal om att sälja delar av sin ”Greenhouse”-verksamhet till NIBE

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tecknat ett avtal om att sälja sin verksamhet i produkgruppen för värmeväxlarsystem, för närvarande placerad i ”the Greenhouse” (”Växthuset”), till NIBE-koncernen. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.

Verksamheten för värmeväxlarsystem har varit en del av ”the Greenhouse” sedan 2016. Den flyttades dit tillsammans med några andra utvalda produktgrupper för att ges bästa möjliga förutsättningar för ett förbättrat resultat. Strategin har visat sig vara framgångsrik och värmeväxlarsystem-verksamheten redovisade intäkter på 300 miljoner kronor under 2017.


”Verksamheten har verkligen förbättrats under 2017”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Dock har vi dragit slutsatsen att verksamheten kommer att få ännu bättre möjligheter att utvecklas inom NIBE-koncernen. NIBE-koncernen är en stark aktör med dedikerat fokus på VVS-industrin – och värmeväxlarsystemen kommer att bli ett värdefullt komplement till deras nuvarande produktportfölj.”


”Med förvärvet får NIBE Climate Solutions ett högkvalitativt kompletterande produktsortiment med goda affärsmöjligheter, samtidigt som det skapar synergier med NIBEs värmepumpar”, säger Gerteric Lindquist, NIBE Industriers koncernchef. ”Det känns också värdefullt och positivt att såväl ledning som övriga anställda fortsätter sina anställningar i NIBE-koncernen.”


Överenskommelsen om att avyttra affärsområdet för värmeväxlarsystem till NIBE-koncernen kommer att påverka cirka 60 anställda i Sverige, Frankrike, Ryssland, Tjeckien, Finland, Storbritannien och Slovakien. Dessa medarbetare kommer att fortsätta sin anställning inom NIBE-koncernen i samband med slutdatum för transaktionen.


Alfa Laval kommer att fortsätta att utveckla och producera värmeväxlare för VVS-marknaden, inklusive fjärrvärmeapplikationer, där Alfa Lavals teknik och produkter anses vara referenslösningar. NIBE Group kommer att vara kund till Alfa Laval även efter avyttringen.


Visste du att… ökad oro för utsläpp av växthusgaser i kombination med stark efterfråga på kostnadseffektiva system kommer att driva marknaden för fjärrvärme under de närmaste åren? 


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda.


www.alfalaval.com 


Om NIBE Industrier         
NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.


NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.


NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande. Investeringar i hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen, som under 2017 hade en omsättning på över 19 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 15 000 anställda i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.


NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: