2018-12-12 Finansiella nyheter

Alfa Laval har tecknat ett avtal att sälja merparten av sin ”Greenhouse”-verksamhet till LU-VE koncernen

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tecknat ett övergripande avtal med LU-VE-koncernen om att sälja den del av sin luftvärmeväxlarverksamhet som är relaterad till kommersiella/industriella luftvärmeväxlare, för närvarande placerad i det så kallade ”Greenhouse” (”Växthuset”). Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2019.

Produktgruppen kommersiella/industriella luftvärmeväxlare utgör idag den största delen av ”the Greenhouse”. Den flyttades dit 2016, tillsammans med några andra utvalda produktgrupper för att ges bästa möjliga förutsättningar för ett förbättrat resultat. Strategin har visat sig vara framgångsrik och luftvärmeväxlarverksamheten redovisade intäkter på mer än 1 miljard kronor under den senaste 12-månadersperioden.


”Verksamheten har verkligen förbättrats under de senaste två åren både avseende tillväxt och lönsamhet”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Dock har vi dragit slutsatsen att verksamheten kommer att få ännu bättre möjligheter att fortsätta sin utveckling inom LU-VE-koncernen.”


LU-VEs VD, Iginio Liberali, säger: "Alfa Lavals kommersiella/industriella luftvärmeväxlare passar perfekt in i LU-VE-koncernens strategiska tillväxt och kvalitesstandard. Med förvärvet kommer koncernen att vara en av de tre största globala aktörerna inom denna sektor. Produktgruppen kommer att stärka vår förmåga att erbjuda tjänster och produkter av hög kvalitet och tillförlitlighet."


Överenskommelsen om att avyttra produktområdet för kommersiella/industriella luftvärmeväxlare till LU-VE-koncernen kommer att påverka cirka 400 anställda, i huvudsak placerade vid anläggningarna i Italien, Finland och Indien. Planen är att dessa medarbetare kommer att flyttas över till LU-VE-koncernen i samband med slutdatum för transaktionen.


Alfa Laval kommer att fortsätta att producera luftvärmeväxlare (såsom Alfa Laval ACE, Alfa Laval Niagara och Alfa Laval OLMI) för tung processindustri – men också andra typer av värmeväxlare (såsom lödda värmeväxlare) för VVS-marknaden och kylindustrin.


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.  


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. 


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställd. 


   www.alfalaval.com 


Om LU-VE      
LU-VE-koncernen är en av världens största tillverkare av luftvärmeväxlare. Koncernen verkar inom olika områden på marknaden: kylning (kommersiell och industriell); processkylning för industriella tillämpningar och kraftproduktion; luftkonditionering (civil, industriell och kontrollsystem); glasdörrar och stängningssystem för kylrum och -skåp.


LU-VE-koncernen är ett internationellt företag (med huvudkontor i Uboldo, Varese, Italien) och består av 12 tillverkningsanläggningar i 8 länder: Italien, Kina, Indien, Sverige, Polen, Tjeckien, Ryssland och USA, med ett försäljningsnätverk företag och representationskontor i Europa, Asien, Mellanöstern och Oceanien.


I koncernen ingår också ett mjukvaruhus dedikerat till IKT (Information och kommunikationsteknik), utveckling av produktberäkningsprogram och digitalisering. Koncernens styrka ligger i de anställda: över 2 600 kvalificerade medarbetare (inklusive cirka 800 i Italien); 390 000 kvm (varav 160 000 är bebyggda); 2 500 kvm som används för forsknings- och utvecklingslaboratorier; 80% av produkterna exporteras till 100 länder. Koncernen hade 2017 en omsättning på 270 miljoner Euros.


                                                                                                 www.luvegroup.com.


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: