2018-12-18 Finansiella nyheter

Alfa Laval förvärvar teknologi för att ytterligare driva hållbara energilösningar

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – aviserar idag att de har tecknat ett avtal för att förvärva teknologier och aktiviteter, med en försäljning på 14 miljoner kronor mellan juni 2017 och juni 2018, från Airec – ett Malmöbaserat innovationsbolag med patenterad teknologi för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster. Det nya bolaget kommer att integreras i affärsenheten Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers inom Energidivisionen. Den förvärvade teknologin – i kombination med Alfa Lavals befintliga kunnande, tillverkning och globala marknadsnärvaro – representerar nya möjligheter. Transaktionen förväntas slutföras tidigt i januari 2019.

Teknologin för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster öppnar många intressanta marknader och applikationer för Alfa Laval, speciellt inom gashantering. Exempelvis värmeväxlare som är designade för att hantera väldigt höga gastemperaturer, som i värmepannor och direktverkande varmvattenberedare.


”Detta är ett intressant förvärv som passar mycket bra med våra ambitioner att fortsätta att driva tillväxt inom lödda och ”fusion bonded” värmeväxlare”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Alfa Lavals Energidivision. ”Genom förvärvet når vi snabbare ut till marknaden, eftersom vi inte behöver utveckla teknologin själva. Teknologin passar väldigt bra in i vår tillverkning, våra processer och befintliga säljkanaler.”


Visste du att… WWF Climate Solver[1] har gett högsta rankning till Airecs patenterade teknologi, för dess potential att reducera koldioxidutsläpp?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 
[1] En utmärkelse som uppmärksammar och lyfter klimatinnovationer i kampen mot global uppvärmning.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: