2017-01-02 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Mellanöstern värd 150 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till en naturgasanläggning i Mellanöstern. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process sent i december, har ett värde av cirka 150 miljoner kronor och leverans beräknas ske 2017 och 2018.

Ordern omfattar leverans av kompakta värmeväxlare som kommer att användas för att återvinna energi i gasrengöringsprocessen, vilket bidrar till att minska anläggningens energiförbrukning och utsläpp av koldioxid.


“Dessa värmeväxlare används ofta i krävande applikationer, eftersom de är både säkra och pålitliga”, säger Svante Karlsson, chef för Process Techonogy-divisionen inom Alfa Laval. ”Ordern bekräftar Alfa Lavals ställning som en pålitlig partner till olja- och gasindustrin.”


Visste du att… naturgas är det enda fossila bränsle som inte minskar sin andel av den totala energimixen[1]?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka 39,7 miljarder kronor och har cirka 17 500 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


[1] Källa: IEA Medium-term Gas Market Report 2016

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: