2016-03-31 Finansiella nyheter

Alfa Lavals årsredovisning för 2015

Alfa Lavals årsredovisning för 2015 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nerladdning, www.alfalaval.com/sv/investerare. Den ligger även med som en bilaga till detta pressmeddelande.

Den tryckta versionen kommer att distribueras i början av april, till de aktieägare som anmält att de önskar motta en kopia.Informationen är sådan som Alfa Laval ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka 39,7 miljarder kronor och cirka 17 500 anställda.


                                                                         www.alfalaval.com


För mer information kontakta


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: 046 36 74 82
Mobil: 0709 78 74 82

Taggar

Alla

Kontakt

Johan Lundin

Ansvarig investerarrelationer

Sverige

046-36 65 10
johan.lundin@alfalaval.com

Relaterat innehåll: