2016-12-27 Finansiella nyheter

Alfa Laval PureBallast får amerikanska kustbevakningens typgodkännande

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har fått amerikanska kustbevakningens (U.S. Coast Guards) typgodkännande för sitt PureBallast 3 system.

“Det gläder mig att vi fått detta typgodkännande eftersom det bekräftar vårt barlastvattenreningssystems tillförlitlighet. Vi har nu ett system som godkänts av både amerikanska kustbevakningen och IMO, som är FN:s organ för marinrelaterade frågor,” säger Peter Leifland, chef för Marine & Diesel-divisionen inom Alfa Laval.


Alfa Laval PureBallast 3 får den amerikanska kustbevakningens typgodkännande för användning i alla vattenkvaliteter, oavsett salthalt, även sötvatten. Godkännandet är ett resultat av 2,5 års tester, som genomförts i enlighet med stränga krav från "Environmental Technology Verification" (EPA ETV) testprotokoll. Testerna genomfördes vid DHI:s testanläggningar i Danmark, och övervakades av Det Norske Veritas som oberoende laboratorium.


Alfa Laval PureBallast, som utvecklats i samarbete med Wallenius Water, var den första kemikaliefria lösningen för barlastvattenrening som certifierades av IMO (International Maritime organization).


Barlastkonventionen ratificerades i september i år och kommer att träda i kraft den 8 september 2017. Då måste fartyg som byggs efter det datumet vara utrustade med ett barlastvattenreningssystem, medan befintliga fartyg måste installera ett system nästa gång de går in i torrdocka (för service och underhåll), vilket blir inom fem år från det att konventionen trätt i kraft.


Visste du att… barlastvattenrening innebär en neutralisering av organismer som tar sig in i ett fartygs barlastvattentankar? Behandlingen förhindrar spridning av invasiva arter i världshaven.   


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka 39,7 miljarder kronor och har cirka 17 500 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: