2015-09-29 Finansiella nyheter

Alfa Laval utnämnd till huvudleverantör av barlastvattenreningssystem av stor skeppsredare i Asien

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har blivit utnämnd till huvudleverantör av barlast-vattenreningssystem av en stor skeppsredare i Asien. Avtalet förväntas generera order till ett värde av cirka 70 miljoner kronor fram till mars 2016.

Under avtalsperioden kommer Alfa Laval PureBallast-system, vilket är utvecklat i samarbete med Wallenius Water, att installeras på 33 fartyg. Hälften av ordervärdet kommer att bokas i år och resterande under första kvartalet 2016. Leveranserna kommer att fördelas över tre år, med början 2016.


“Vi har tecknat två huvudleverantörsavtal på kort tid, båda för PureBallast för installation ombord på befintliga fartyg”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Det är en indikation på marknaden för eftermontering på befintliga fartyg börjar ta fart "


Den "Internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment" kommer att träda i kraft ett år efter ratificering av 30 länder, motsvarande 35 procent av världens tonnage. Idag har 44 länder ratificerat, vilka motsvarar 32,86 procent av världsflottan.


Visste du att… Alfa Laval har varit en ledande leverantör av barlast-vattenreningssystem i mer än 10 år?


Om Alfa Laval


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2014 en omsättning på cirka 35,1 miljarder kronor och har cirka 18 000 anställda.


www.alfalaval.com


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: