2015-01-27 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i USA, värd 80 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till ett raffinaderi i USA. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process, har ett värde av cirka 80 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2016.

Alfa Lavals kompakta värmeväxlare kommer att användas för värmeåtervinning i en process där tung råolja förädlas till drivmedel med ultralåg svavelhalt. Genom att återanvända värme i oljeraffineringsprocessen maximeras energieffektiviteten.


“Oljeraffinering är en mycket energikrävande process. Genom att använda våra effektiva kompakta värmeväxlare kan producenten spara energi och därmed förbättra sitt resultat ”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval.


Visste du att… enligt EIA beräknas USAs produktion av råolja öka med 47 procent mellan 2012 och 2019 – från 6,5 till 9,6 miljoner fat per dag?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2013 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och har efter förvärvet av Frank Mohn AS cirka 17 500 anställda.


www.alfalaval.com


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: