2024-03-28 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Alfa Lavals års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nerladdning (https://www.alfalaval.se/investerare/publikationer/arsredovisningar/). Den ligger även med som en bilaga till detta pressmeddelande.

Det här är Alfa Laval 

Förmågan att göra det bästa av det vi har är viktigare än någonsin. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi de branscher som samhället är beroende av och skapar bestående positiva effekter. Vi är fast beslutna att hjälpa miljarder människor att få den energi, mat och det rena vatten de behöver. Samtidigt fasar vi ut fossila bränslen i den marina fartygsflottan som är ryggraden i den globala handeln.

Vi är pionjärer inom teknik och lösningar som gör det möjligt för våra kunder att frigöra den verkliga resurspotentialen. I takt med att våra kunders verksamheter växer sig starkare kommer målet om en verkligt hållbar värld allt närmare. Alfa Laval har åtagit sig att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva framsteg för att stödja kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål. Tillsammans är vi pionjärer inom positiv påverkan.

Alfa Laval grundades för 140 år sedan, har kunder i cirka 100 länder, sysselsätter mer än 21 300 personer och omsatte 63,6 miljarder kronor (5,5 miljarder kronor) år 2023. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

Denna information är sådan som Alfa Laval AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024
kl 10.00.

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730-46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: