2023-07-05 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Notera datumet för Alfa Lavals kapitalmarknadsdag den 2 november 2023

Alfa Laval kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag den 2 november 2023. Det digitala eventet kommer att hållas mellan kl 14:00-16:00 CET. Under dagen kommer företagsledningen att redogöra för den strategiska inriktningen och den operativa utvecklingen.

Inbjudan med vidare infomation samt registrering kommer att skickas ut nämare eventet.

För ytterligare information:
Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobil: +46 730 46 30 90

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: