2023-04-19 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Historisk EBITA för divisionerna del av historiska nyckeltal inför rapporten för första kvartalet 2023

Som tidigare kommunicerats ändrar Alfa Laval sitt lönsamhetsnyckeltal för koncernens divisioner från EBIT till EBITA. Förändringen görs för att bättre återspegla den underliggande utvecklingen för respektive affär. För att möjliggöra jämförelser i kommande finansiella rapporter inkluderar Alfa Laval idag divisionernas historiska EBITA i historiska kvartalsnyckeltal från 2020.

Historisk EBITA per division återfinns i bifogade historiska nyckeltal samt på bolagets hemsida.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin

Head of  Investor Relations
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: