2023-05-15 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Lavals membranteknologi möter kraven i EU:s reviderade ”Urban Wastewater Treatment Directive”

EU förbereder ratificeringen av sitt reviderade direktiv om rening av kommunalt avloppsvatten 2024 (”Urban Wastewater Treatment Directive”) och Alfa Laval har lösningar för att möta dessa nya standarder. Bolagets senaste installation i Norge kommer att visa hur membranteknologin kan möta kraven i det uppdaterade direktivet. Här är tre viktiga ”take aways”:
  • Med det reviderade direktivet kommer avloppsvattenoperatörer att vara skyldiga att återvinna näringsämnen från avloppsvatten samt anpassa nya standarder för mikroföroreningar och övervakningskrav för mikroplaster.
  • Installationen i Norge kommer att illustrera Alfa Lavals membranseparationstekniks förmåga att förbättra vattenkvaliteten och ta bort skadliga föroreningar som mikroplaster, läkemedelsrester och "evighetskemikalier" som också kallas PFAS.
  • Det reviderade direktivet kommer att förändra kraven och standarderna för avloppsvattenrening i hela EU, vilket gör lösningar som Alfa Lavals viktigare än någonsin.

"Dessa skärpta krav och standarder kommer att öka efterfrågan på nya reningstekniker och teknologier för att hantera skadliga mikroföroreningar", säger Nish Patel, chef för Livsmedels- och Vattendivisionen på Alfa Laval. Han tillägger; ”Vår membran-separationsteknik förbättrar vattenkvaliteten och uppfyller de nya kraven samtidigt som våra lösningar är energieffektiva och därmed bidrar till EU:s mål för sektorn att nå energineutralitet.”

Sarpsborgsanläggningen, som kommer att tas i drift 2027, kommer att vara en toppmodern energineutral anläggning. Den kommer att säkerställa rent vatten för invånare runt Oslofjorden genom att den renar det kommunala avloppsvattnet och tar bort skadliga mikroföroreningar innan de når fjorden.

Visste du att... Alfa Laval har en bred produktportfölj för rening av avloppsvatten, vilken hanterar alla de olika steg i processen som slambearbetning, avvattning, rening och återanvändning av vatten? Alfa Lavals avancerade membran kan filtrera partiklar så små som 0,1 mikrometer, inklusive mikroplast.

Om EU:s direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Sedan EU:s ”Urban Wastewater Treatment Directive” antogs 1991 har kvaliteten på europeiska floder, sjöar och hav förbättrats väsentligt. Detta 30-åriga direktiv täcker inte föroreningar orsakade av översvämningar av dagvatten eller mikroföroreningar som rester från läkemedel och kosmetika – vilka har en skadlig effekt på miljön. Därför inledde kommissionen (i oktober 2022) en översyn av direktivet för att anpassa det till senaste standards. När dessa väl har antagits kommer de att träda i kraft successivt.

Med det reviderade direktivet kommer vatten- och avloppsbolag inte bara att ansvara för att samla upp, behandla, övervaka och hantera kommunalt avloppsvatten, de kommer också att vara skyldiga att återvinna näringsämnen från avloppsvatten, anpassa nya standarder för mikroföroreningar och hantera nya övervakningskrav för mikroplaster. Dessa förstärkta standarder kommer att öka efterfrågan på nya reningstekniker och teknologier för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.
 

  • Pressmeddelande, 26 Oktober, 2022,

“European Green Deal: Commission proposes rules for cleaner air and water”

  • Faktablad, 26 Oktober, 2022,

New rules on treating urban wastewater

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                                                                                        
Head of Investor Relations                                                                 
Alfa Laval                                                                                               
Tel: +46 46 36 65 10                                                                           
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: