2023-11-02 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval skapar nya affärsmöjligheter inom vätgassektorn

Alfa Laval etablerar en ny affärsenhet, Electrolyzer and Fuel Cell Technologies, med mål att ta tillvara intressanta affärsmöjligheter inom vätgassektorn. Detta initiativ bekräftar bolagets tydliga fokus att driva energiomställningen mot rena energikällor.

De senaste tre åren har Alfa Laval arbetat inom marknaden för vätgas, och tillhandahållit banbrytande produkter och lösningar inom elektrolysörer och bränsleceller. Alfa Laval ser marknadens affärsmöjligheter och har därför beslutat att etablera en ny affärsenhet för att utveckla nya produkter och lösningar inom vätgasapplikationer i samarbete med ledande industriaktörer.  Genom bolagets omfattande expertis inom värmeöverföring och metallurgi har Alfa Laval en unik position inom vätgasområdet.


Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval, säger i en kommentar: "Genom att etablera en dedikerad affärsenhet bekräftar vi vårt engagemang och fokus att driva viktiga initiativ i det föränderliga energilandskapet. Vätgas spelar en central roll i energiomställningen och vår ambition är att påskynda omställningen genom innovation och industrialisering av elektrolysör- och bränslecellskomponenter."


Alfa Laval meddelar också idag att de kommer att etablera ett innovationscenter för värmeväxlare, bränsleceller och elektrolysörkomponenter för att ytterligare driva innovation, FoU och testning inom dessa områden, både ur ett kapacitets- och tidsperspektiv. Innovationscentret kommer att placeras vid bolagets huvudkontor i Lund, där den största värmeväxlarfabriken finns. Investeringen är betydande vad gäller såväl resurser som utrustning.

Madeleine Gilborne, för närvarande chef för Clean Technologies och Vice President för Energidivisionen, blir chef för den nya affärsenheten, vilken kommer att vara på plats senast den 1 januari 2024 och vara en del av Energidivsionen.

Visste du att.. Medan förnybar energi, såsom sol och vind, är de snabbast växande energikällorna idag, kan en betydande del av det framtida energibehovet inte direkt elektrifieras. Det kräver en användning av rena molekyler som vätgas. Användning av vätgas, som genereras genom elektrolys, är i drivande i denna omställning.

Lite förklaringar

  • Elektrolysörer: En enhet som använder förnybar energi för att dela vatten till vät- och syrgaser genom en elektrolytisk process.
  • Bränsleceller: Omvandlar den kemiska energin hos ett bränsle, vanligtvis vätgas, och ett oxidationsmedel (vanligtvis syre från luften) till elektrisk energi genom en elektrokemisk reaktion.
  • Power-to-X (P2X): Ett flertal tekniker som omvandlar el, ofta från förnybara källor, till andra energibärare eller kemikalier. Det innebär bl a att producera vätgas genom elektrolys och skapa derivat som ammoniak eller metanol, som kan lagras, transporteras eller användas som alternativa bränslen eller råvaror inom olika industrier. Möjligheterna är oändliga.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin 
Head of Investor Relations   
Alfa Laval      
Tel: +46 46 36 65 10            
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: