2023-11-13 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval på COP28 – med fokus att driva på energi-omställningen mot nettonollutsläpp

Som en del av den svenska delegationen vid FNs klimatkonferens COP28 i Förenade Arabemiraten, kommer Alfa Laval återigen att vara en del av det globala arbetet att driva övergången mot nettonollutsläpp till 2050. Bolagets huvudsakliga fokus är det pågående systemskiftet inom industrin vilket samhället är beroende av; att snabba på energi-omställningen samt att minska utsläppen inom energi-, livsmedels-, vatten- och marinindustrin. För mer information om hur våra lösningar bidrar till detta och Alfa Lavals program i Förenade Arabemiraten, gå in på www.alfalaval.com/COP28

På COP28 kommer Alfa Laval att aktivt engagera sig i diskussioner med beslutsfattare och myndigheter, samt verka för att etablera samarbeten med olika partners och kunder för att driva på implementeringen och kommersialiseringen av tillgängliga och innovativa lösningar som bidrar till nettonollutsläpp.

Här följer ett par höjdpunkter att hålla koll på under COP28:

  • “Sharing insights from industry leaders, collaborating to create impactful transparency in the value chain”. Paneldiskussion med MASSIV+ samarbetspartners i svenska pavilongen den 2 december kl. 16.00-16.40 GST (13.00-13.40 CET)
  • "Unleashing Innovative Cleantech to Achieve Net-Zero Amid Intermittent Energy Frontiers". Paneldiskussion i den danska paviljongen den 4 december kl. 16.45 - 17.45 GST (13.45-14.45 CET)
  • “Actions to achieve a decarbonized and resilient value chain”. Paneldiskussion i den svenska paviljongen den 5 december kl. 13:00 – 13:40 GST (10.00-10.40 CET)
  • “Accelerate sustainable cities across value chains to reach net zero” Discussion i paviljongen för ‘We Don't Have Time’ den 6 december kl. 14.00 – 15.00 GST (11.00-11.40 CET)
  • “Solving long wait times in port with innovative technologies”. Paneldiskussion i svenska paviljongen den 6 dec 6 kl. 17.00-17.20 GST (14.00-14.40 CET)


Mot bakgrund av de pågående klimatförändringarna har det Internationella energiorganet (IEA) definierat de viktigaste förutsättningarna; en tredubbling av förnybar energikapacitet och en fördubblad förbättring inom energieffektivitet för flertal sektorer till 2030. Detta innefattar en utökad elektrifiering och implementering av förbättrade kylningsmetoder för att stödja utfasningen av fossila bränslen.

Det finns ingen enskild lösning som kan bidra till att att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och i slutänden nå nettonollutsläpp. Det krävs flera olika initiativ, långsiktiga strategier och ambitioner – men framför allt krävs starka samarbeten och åtgärder – omgående.

Alfa Laval medverkar aktivt till denna förändring. Genom innovation och produktutveckling stödjer bolaget industrier som samhället är beroende av, och erbjuder lösningar för att möta en ökande efterfrågan inom energi-, livsmedels-, vatten- och marinindustrin. Bolaget är en del av lösningen för systemskiftet och accelererar energiomställningen och bidrar till minskade utsläpp fram till 2030. Detta genom att bygga framtidens energisystem, samtidigt som bolaget ger förutsättningar för att minska koldixidutsläppen i dagens energisystem. Dessutom har Alfa Laval lösningar för hur man använder förnybara energikällor i hela värdekedjan.

För de senaste uppdateringarna och ”live streams” av Alfa Lavals program och deltagande vid COP28, besök: www.alfalaval.com/COP28

Alfa Laval bidrar till en avgörande skillnad inom:

Energi:

Enligt IEA kommer 40 procent av den koldioxidutsläppsminskning som krävs för att uppnå nettonoll komma från energieffektivitet. Alfa Laval bidrar till detta genom att skala upp lösningar, distribuera och kommersialisera ren teknik (”Clean technologies”) som en del av energiomställningen. Våra värmeväxlare optimerar värmeöverföringen inom flertalet applikationer och industrier, och minskar därmed energibehovet med 100 GW och koldioxidutsläppen med 50 miljoner ton – årligen.

Livsmedel:

Idag står livsmedelsproduktion för nästan en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser och förbrukar nära en tredjedel av all tillgänglig energi. Dessutom är en stor del av livsmedelsproduktionen starkt beroende av fossila bränslen. Inom mindre än en generation kommer vi att behöva upp till 70 procent mer mat för att föda en befolkning på nära 11 miljarder människor. På Alfa Laval utvecklar vi sätt att producera ”mer av mindre” – när det gäller energi och vatten men även inom omvandling av restprodukter till användbara ingredienser. Entreprenörskap och nya samarbeten med producenter av mat, drycker och livsmedelsingredienser kommer att spela en nyckelroll i att identifiera och utveckla tidigare okända möjligheterna inom livsmedelskedjan.

Vatten:

Alfa Lavals lösningar möjliggör en hållbar vattenhantering med fokus på rening och cirkulär återanvändning av vatten, både i en industriell miljö och kommunal avloppsvattenhantering. Ett exempel är Alfa Lavals MBR-membranlösning, som möjliggör en ökad återanvändning av renat avloppsvatten efter en energieffektiv process som avlägsnar mikroföroreningar, såsom läkemedelsrester.

Marin:

Från och med 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla fartyg att beräkna energieffektivitetsindex för befintliga fartyg (EEXI) och fastställa sin årliga operativa kolintensitetsindikator (CII) och CII-klassificering. Energieffektivitet är avgörande för att minska utsläpp från sjöfarten utan att kompromissa med lastkapacitet eller hastighet. Alfa Laval erbjuder en rad lösningar för att optimera fartygens drift och minimiera deras miljöpåverkan. Några exempel; Alfa Lavals ångpannor återvinner spillvärme från fartygens motorer och minskar därmed energiförbrukningen med 14 procent – och bolagets luftteknologisystemminskar friktionen mellan fartygens skrov och vattnet, vilket ger bränslebesparingar på upp till 12 procent.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av industrier i ett 100-tal länder. Genom att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi kunder att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Tillsammans gör vi en betydande skillnad.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR ansvarig
Alfa Laval
Mobil: +46 709 38 71 01
eva.schiller@alfalaval.com

Anna Celsing
Hållbarhetschef
Alfa Laval
Mobil: +46 730 55 48 00
anna.celsing@alfalaval.com

Taggar

Alla

Alfa Laval på COP28

cop28-logo-green-small.jpgAlfa Laval kommer att ingå i den svenska delegationen och vara i dialog med beslutsfattare, myndigheter, partners och kunder för att tillsammans agera och därmed snabbare nå nettonollutsläpp.

Mer information om COP28

Relaterat innehåll: