2023-02-01 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval ökar investeringarna för att ytterligare stödja den globala energiomställningen

Alfa Laval utökar produktionskapaciteten för värmeväxlare i Sverige, Italien, Kina och USA som en del av ett utökat investeringsprogram.

Idag har Alfa Laval beslutat att investera 3,8 miljarder kronor i ett kapacitetsutbyggnadsprogram för värmeväxlare. Investeringen kommer att gå till att öka produktions-, distributions- och servicekapaciteten vid fyra befintliga Alfa Laval-anläggningar i Sverige, Italien, Kina och USA. Beslutet att öka kapacitetsinvesteringarna baseras på ökad efterfrågan att stödja kunderna i den pågående globala energiomställningen.

”Även om den globala ekonomin fortsätter att vara instabil ser vi en stark efterfrågan på våra produkter inom energirelaterade applikationer, både inom vårt traditionella erbjudande och inom nya, växande områden såsom vätgas, värmepumpar och datacenter”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Förra året tog vi beslutet att öka kapaciteten för att hantera delar av vår efterfrågeobalans, och nu ser vi ytterligare tillväxtmöjligheter. Dagens investeringsbesked är ett resultat av detta."

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin                                                              
Head of Investor Relations                                         
Alfa Laval                                                                    
Tel: +46 46 36 65 10                                                   
Mobile: +46 730 46 30 90

Eva Schiller
PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: