2023-12-19 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval lanserar banbrytande lösning för att stödja hållbara metoder i linje med kommande direktiv

Alfa Laval lanserar Life-cycle Assessment Solution, en innovativ mjukvarutjänst som en respons på den ökande strategiska betydelsen av hållbarhet. Serviceverktyget ger information som bidrar till EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och adresserar EU:s Green Claims Directive. Det kommer att hjälpa Alfa Lavals kunder inom livsmedels- och dryckessektorn att specificera nödvändiga data som visar deras miljöpåverkan och hur de möter de kommande direktiven.

Då konsumenter, investerare och andra intressenter i allt högre utsträckning prioriterar hållbarhet ålägger Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bolag att rapportera sin miljöpåverkan och risker. CSRD, som kommer att tillämpas på större EU-organisationer från 2024, säkerställer konsekventa och standardiserade mätningar, vilket ger transparent rapportering av sociala och miljömässiga initiativ. Att möta direktiven är inte bara ett juridiskt krav utan ett strategiskt åtagande för att bedriva etisk verksamhet i linje med intressenternas förväntningar på ansvarsfulla affärsmetoder och en hållbar framtid.

EU:s Green Claims Directive, kräver å andra sidan en tillförlitlig miljömarknadsföring. Bolag måste kunna verifiera sina miljöpåståenden i linje med konsumenternas förväntningar på transparens. Detta direktiv anger tydliga riktlinjer för trovärdig kommunikation av miljövänliga initiativ i EU, som främjar förtroende och uppfyller kraven på genuina hållbarhetsinsatser. Green Claims-direktivet förväntas träda i kraft 2024 med en startperiod mellan 2024 och 2027.

För att följa dessa direktiv måste bolag och organisationer vara transparenta genom hela värdekedjan, genom att ta fram och rapportera data från sina leverantörer för att verifiera hur de uppnått hållbarhetsmålen. EU uppskattar till exempel att idag kan mer än 50 procent av bolagens hållbarhetspåståenden kategoriseras som ’greenwashing’ på grund av brist på verifierbara data.

Om lösningen

Alfa Lavals livscykelanalyslösning (Life-cycle Assement Soloution) uppfyller ISO14040/44 och gör det möjligt för bolag inom livsmedels- och dryckessektorn att uppfylla direktiven och navigera inom området hållbarhetsrapportering och kommunikation. Detta görs via omfattande miljöbevakning, samt genom att adressera klimatpåverkan, färskvattenförbrukning, markförvaltning och användandet av fossila bränslen – vilket därmed kan bidra till värdefulla miljöinsatser i linje med direktiven.

"Alfa Lavals lösning uppfyller inte bara kommande direktiv utan går längre och erbjuder ett tillförlitligt och heltäckande verktyg för bolag att minska utsläpp från egna processlinjer. Våra kunder kommer nu att kunna ta fram viktiga data för att påvisa sin miljöpåverkan, vilket kommer att vara avgörande för att de ska kunna förbli konkurrenskraftiga inom livsmedels- och dryckessektorn”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.

Baserat på Europeiska kommissionens godkännande av Environmental Footprint Methodology (3.0), tar Life-cycle Assessment Solution fram uppdaterade, tydliga data kring miljöpåverkan. Programvaran möjliggör en tydligt överblick av leveranskedjan genom livscykelanalys, vilket ger livsmedels- och dryckesindustrin möjlighet att fatta välgrundade och hållbara beslut.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av industrier i ett 100-tal länder. Genom att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi kunder att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Tillsammans gör vi en betydande skillnad.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                                                                
Head of Investor Relations                                             
Alfa Laval                                                                      
Tel: +46 46 36 65 10                                                      
Mobile: +46 730 46 30 90

För information om lösningen kontakta:
Sumit Pingle
VP Business unit Food Systems, Livsmedel- och vattendivisionen
Alfa Laval
Mobil: +45 2777 8753
sumit.pingle@alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: