2023-07-20 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval inleder nytt samarbete inom energilagring

Alfa Laval har ingått ett strategiskt joint venture med Aalborg CSP, ett bolag inom teknik för koncentrerad solenergi, för att gemensamt utveckla lösningar för långtidslagring av energi (Long Duration Energy Storage-lösningar, LDES).

I korthet:

  • Energieffektivitet och förnybara energikällor är avgörande för att uppnå minskade koldioxidutsläpp, där solenergi (Photo Voltaic) och vind förväntas fördubblas under de kommande fem åren.
  • Energilagring blir avgörande för att säkerställa nätstabilitet, och de nödvändiga globala energilagringsinvesteringarna beräknas av IEA, IRENA, LDES Council, och andra, att öka till mycket höga nivåer före 2030.
  • Samarbetet mellan Alfa Laval och Aalborg CSP syftar till att stärka kompetens, produktutveckling och applikationskunnande inom värmeväxlarteknologi för smält salt, och till att driva utvecklingen av värmeväxlarbaserade lösningar för långtidslagring av energi.

Thomas Møller, chef för Alfa Lavals Energidivision kommenterar; “Genom samarbetet med Aalborg CSP tar vi ett stort steg mot att uppnå vår gemensamma vision om en hållbar framtida energiförsörjning. Tillsammans ska vi driva utvecklingen av banbrytande lösningar för långtidslagring av energi, då vi är övertygade om att för att lösa några av de stora utmaningarna vi står inför måste vi kombinera kunskap och resurser.”

Svante Bundgaard, VD för Aalborg CSP tillägger, "Framtidens förnybara energisystem kräver långtidslagring av energi för att ta tillvara, lagra och integrera förnybara energikällor i ett 100 procent hållbart energisystem. I samarbetet med Alfa Laval har vi hittat den idealiska partnern för att ytterligare skala upp vår verksamhet för att möta den ökande efterfrågan på hållbara energilagringslösningar.”

Namnet på joint venturet, blir Alfa Laval Aalborg Header-coil A/S, och det kommer att möjliggöra för Alfa Laval att stärka sin expertis och utöka sitt produktutbud inom värmeväxlarteknologin för smält salt. Undertecknandet av joint venturet mellan Alfa Laval och Aalborg CSP ägde rum i maj och markerar en viktig milstolpe i strävan efter innovativ och effektiv energilagringsteknik.

Mer information

Enligt Internationella energibyrån (IEA) spelar energieffektivitet och förnybar energi en avgörande roll för att uppnå målen i Parisavtalet. Som en del av dekarboniserings-processen förväntas solenergi (PV) och vindenergi mer än fördubblas under de kommande fem åren, och kommer att stå för nästan 20 procent av den globala energiproduktionen år 2027.

Solceller (PV) och vindkraft, som är intermittenta förnybara energikällor, utgör utmaningar eftersom energin inte alltid produceras när efterfrågan är som störst.

Den globala installerade lagringskapacitet förutspås växa snabbt, drivet av den växande efterfrågan på systemflexibilitet samt integrationen av variabel förnybar energi (VRE) i kraftsystem världen över, enligt IEA:s prognoser.

About Aalborg CSP

Aalborg CSP är en ledande utvecklare och leverantör av innovativa, förnybara teknologier med visionen Changing Energy med syfte att förändra hur energi tillverkas och lagras idag. Vi designar och levererar gröna lösningar och integrerade energisystem som baseras på solenergi, energilagring inom Power-to-X (PTXHEAT och PTXSALT), värmeväxling och mycket mer för industrier och kraftverk världen över.

Sedan 1988 har Aalborg CSP använt sin breda expertis inom design och leverans av ångpannor, komplexa system, förnybara energiteknologier och energilagring. Vi har därmed en djup förståelse för individuella energibehov, teknologi- och systemintegration såväl som optimering med nyckelkompetenser som till exempel prestandamodellering och systemdesign.

Aalborg CSP lägger stort focus på forskning och utveckling och arbetar såväl internt inom bolaget och externt med danska och internationella kunskapsbaserade bolag och institutioner för att kontinuerligt skapa innovativa och hållbara teknologier.

Aalborg CSP erbjuder ett brett urval av förnybara energilösningar inklusive energilagring i hög och låg temperatur, solpaneler, värmepumpar, ångpannor, integrerade energisystem samt kundanpassade Power-to-X-lösningar. Vi matchar individuella energibehov med rätt system och teknologier och integrerar och kombinerar lösningar för att åstadkomma synergier mellan sektorer och teknologier. Detta för att skapa optimalt värde för våra kunder, samtidigt som vi optimerar användningen av världens energikällor för en koldioxidneutral framtid.

Med huvudkontor i Aalborg (Danmark) och sälj- och servicekontor i Spanien har Aalborg CSP förverkligat kostnadseffektiva och gröna energilösningar världen över.

För mer information, besök www.aalborgcsp.com eller följ oss på LinkedIn, Twitter, Youtube eller Facebook.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                                                                
Head of Investor Relations                                             
Alfa Laval                                                                      
Tel: +46 46 36 65 10                                                      
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: