2023-02-16 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval har blivit verifierade av Science Based Targets-initiativet

Med verifieringen av Science Based Targets-initiativet (SBTi) är Alfa Laval nu ett av mer än 4 000 bolag världen över som leder omvandlingen mot ett koldioxidfritt samhälle genom att sätta utsläppsminskningsmål som grundas i klimatvetenskap. Initiativet tar fram god praxis inom vetenskapsbaserad målsättning och kommer att validera Alfa Lavals framsteg att nå sina koldioxidneutrala mål, på årsbasis.

Alfa Laval har förbundit sig att vara koldioxidneutralt till 2030 och att nå ett vetenskapsbaserat nettonollmål till 2050. Dessa kort- och långsiktiga utsläppsminskningsmål har nu verifierats av SBTi. Alfa Laval kan därmed säkerställa att dess klimatåtgärder är i linje med den senaste vetenskapen. Genom att minska sina egna CO2-utsläpp i hela värdekedjan bidrar Alfa Laval till att uppfylla det 1,5-gradersmål som definierats i Parisavtalet.

”Jag är stolt över denna validering vilken är en viktig milstolpe för att nå våra hållbarhetsmål. SBTi ger en gemensam, robust och vetenskapsbaserad förståelse av netto-noll som förtydligar och försäkrar oss om att våra mål är i linje med klimatvetenskapen. Vi har gjort riktade åtgärder sedan tillkännagivandet av vårt koldioxidneutrala mål 2019, nu har vi en färdplan på plats och våra kunder kan vara försäkrade om att vi kommer att matcha deras ambitioner och mål”, säger Anna Celsing, hållbarhetschef på Alfa Laval.

Om Science Based Targets-initiativet

Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett globalt organ som gör det möjligt för bolag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar som är i linje med den senaste klimatvetenskapen. Det fokuserar på att påskynda att bolag världen över halverar sina utsläpp före 2030 och uppnår nettonollutsläpp före 2050.

Initiativet är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) och är ett av We Mean Business Coalitions åtaganden. SBTi definierar och främjar god praxis inom vetenskapsbaserad målsättning, erbjuder resurser och vägledning för att minska hindren för implementering, och bedömer och godkänner självständigt bolagens mål. www.sciencebasedtargets.org @sciencetargets

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                     
Head of Investor Relations
Alfa Laval     
Tel: +46 46 36 65 10         
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: