2023-04-13 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval går samman med Boliden som ett led i planen att minska sitt koldioxidavtryck

Alfa Laval har inlett ett samarbete med Boliden, ett svenskt gruv- och smältverk, om att använda deras Low-Carbon Copper för tillverkning av värmeväxlare. Målet är att ha producerat den första värmeväxlaren tillverkad med Bolidens koppar under 2023. Samarbetet gör det möjligt för Alfa Laval att tillverka värmeväxlare med lägre koldioxidavtryck,en del av företagets multifacetterade plan för att uppnå koldioxidneutralitet till 2030.

”För att driva omställningen mot ett mer hållbart samhälle är det viktigt att vi hittar partnerskap och samarbeten som kompletterar de ambitioner vi har som bolag. Genom att kombinera Bolidens Low-Carbon Copper med våra energieffektiva värmeväxlare kan vi bidra till branschens omställning mot nettonoll”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval.

Samarbetet med Boliden är en del av Alfa Lavals strategiska ambition att minska råmaterialets miljöpåverkan. Bolidens Low-Carbon Copper framställs från koppar som utvinns i norra Sverige med hjälp av ren energi, vilket ger råmaterialet ett av de lägsta koldioxidavtrycken bland förädlad koppar i världen. Kopparn kommer huvudsakligen att användas i Alfa Lavals lödda värmeväxlare som används för uppvärmning, kylning, förångning och kondensering i flertalet applikationer, inklusive värmepumpar. Genom att använda Bolidens koppar kommer värmeväxlarnas koldioxidavtryck att minskas jämfört med andra tillgängliga (koppar)alternativ.

"Med vår Green Transition Metals-portfölj skapar vi en grund för Europas klimatomställning då den representerar några av de mest hållbara alternativen på marknaden. Om vi vill möjliggöra morgondagens samhälle måste vi börja idag, och Alfa Laval drar nu nytta av det faktum att vårt erbjudande redan är tillgängligt. I och med det så är de del av att leda industrin i rätt riktning, säger Mikael Staffas, VD för Boliden.”

Om Boliden

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, vår marknad global. Vår kärnkompetens ligger inom områdena prospektering, gruvdrift, smältning och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 85 miljarder kronor. Aktien är noterad i Large Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

www.boliden.com

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                     
Head of Investor Relations
Alfa Laval     
Tel: +46 46 36 65 10         
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: