2022-08-25 Finansiella nyheter

Notera datumet för Alfa Lavals kapitalmarknadsdag den 29 november 2022

Alfa Laval kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag den 29 november 2022. Under dagen kommer företagsledningen att redogöra för den strategiska inriktningen och den operativa utvecklingen samt lägga specifikt fokus på några utvalda affärsområden och de framtida möjligheterna.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på Alfa Lavals anläggning utanför Köpenhamn, Danmark.

En detaljerad dagordning och registrering kommer att finnas tillgänglig på Alfa Lavals webbplats närmare eventet.

För ytterligare information:
Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobil: +46 730 46 30 90

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: