2022-02-28 Finansiella nyheter

Återköp av aktier i Alfa Laval under vecka 8, 2022

Under perioden 21 februari – 25 februari 2022 har Alfa Laval AB (publ) (LEI-kod:
549300UCKT2UK88AG251) återköpt sammanlagt 184 000 egna aktier (ISIN: SE0000695876)
inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa
optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 2 miljarder som Alfa Laval tillkännagav den 27 april 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2021 – 25 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).

Aktier i Alfa Laval har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-02-21 24 250 288,3643 6 992 834,28
2022-02-22 50 000 293,0637 14 653 185,00
2022-02-23 50 000 292,4139 14 620 695,00
2022-02-24 32 000 283,2111 9 062 755,20
2022-02-25 27 750 299,3861 8 307 964,28

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea på uppdrag av Alfa Laval. Efter ovanstående förvärv uppgår Alfa Lavals innehav av egna aktier till 5 245 992 aktier den 25 februari 2022.

Det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419 456 315, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 414 210 323.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
 

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Henrik G. Welch
Head of Group Treasury
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 70 2638399

 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: