2022-03-21 Finansiella nyheter

Återköp av aktier i Alfa Laval under vecka 11, 2022

Under perioden 14 mars – 18 mars 2022 har Alfa Laval AB (publ) (LEI-kod: 549300UCKT2UK88AG251) återköpt sammanlagt 102 500 egna aktier (ISIN: SE0000695876) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 2 miljarder som Alfa Laval tillkännagav den 27 april 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2021 – 25 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).

Aktier i Alfa Laval har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-03-14 20 000 312,8116 6 256 232,00
2022-03-15 20 000 311,9104 6 238 208,00
2022-03-16 15 000 325,3076 4 879 614,00
2022-03-17 27 500 322,2976 8 863 184,00
2022-03-18 20 000 319,1224 6 382 448,00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea på uppdrag av Alfa Laval. Efter ovanstående förvärv uppgår Alfa Lavals innehav av egna aktier till 5 579 492 aktier den 18 mars 2022.

Det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419 456 315, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 413 876 823.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information:

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Henrik G. Welch
Head of Group Treasury
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 70 2638399

 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: