2022-03-29 Finansiella nyheter

Alfa Lavals tar sin största order någonsin från ett av världens största bryggerier

Alfa Laval har tagit sin största order någonsin för leverans av bryggerisystem til Golden Brewery, det största bryggeriet i USA (och även världens näst största). Ordern, med ett värde av 670 miljoner kronor, omfattar ett toppmodernt kylblocksystem vilket kommer att ingå i en tvåårig uppgradering av bryggeriet. Ordern bokas i affärsenheten Food Systems i Livsmedel- och vattendivisionen, och leveranser påbörjas 2022 och slutförs 2024.

Golden Brewery, en del av Molson Coors Beverage Company, producerar upp till 15 miljoner hektoliter öl per år och genomgår nu en grundlig modernisering. Hela produktionsanläggningen för jäsning, lagring och färdigställande – den så kallade kylblocksprocessen –  ska moderniseras, vilket omfattar inköp och installation av ny, toppmodern utrustning. Moderniseringen kommer att öka effektiviteten genom att den minskar vatten- och energiförbrukningen, maximerar ölproduktionen, och samtidigt uppfyller högsta möjliga standard för produktivitet och hållbarhet.

”Jag är oerhört glad för denna rekordorder”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. ”Våra innovativa bryggerisystem och vår breda kompetens och ingenjörskonst gör Alfa Laval till en perfekt och pålitlig partner. Detta spelade en avgörande roll i bryggeriets uppgradering, vilken möjliggör en mer ansvarsfull användning av våra naturresurser.”

 

Visste du att... Alfa Laval har ett brett produktsortiment för bryggerier, vilket också innefattar en unik teknologi för att koncentrera öl. Lösningen adresserar ineffektiviteten inom transport och leverans, då öl forfarande är en av få produkter som distribueras som ”mestadels vatten” från producent till konsument.

 

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

 

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: