2022-01-24 Finansiella nyheter

Alfa Lavals membransystem genererar värde från restprodukter

Alfa Laval ska leverera membransystem till en livsmedelsanläggning i Danmark som producerar hälsosamma kostfibrer av resterna från olika grödor. Membranen kommer att utvinna fibrer från restprodukter från spannmål, majs och vetestrå/halm, vilket kommer att bidra till en ökad cirkularitet i livsmedelskedjan.

Alfa Lavals membranfiltreringssystem kommer att användas för återvinning och rening av restprodukter, huvudsakligen från lokala jordbrukare, och omvandla dessa till prebiotisk kostfibrer. Dessa prebiotiska fibrer tas inte upp av människokroppen, utan hjälper till att säkerställa en sund bakterietillväxt i magsäcken, vilket i sin tur kan lindra olika matsmältningsproblem och stärka immunförsvaret.

”Detta är en intressant order inom en ny och lovande applikation för våra membran-system, vilken förbättrar cirkulariteten i livsmedelskedjan”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. ”Våra effektiva membran kommer att kunna utvinna värdefulla fibrer och därigenom förvandla tidigare restprodukter till kommersiella ingredienser, till gagn för både vår kund och miljön.”

 

Visste du att… Membran kan filtrera partiklar så små som 10-4 mikrometer för vidare användning i livsmedel, mejeriprodukter och biofarmaceutiska produkter.

 

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com 

 

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: