2022-03-03 Finansiella nyheter

Alfa Laval-uppdatering kring Ukraina och Ryssland

Alfa Laval har tagit beslutet att pausa samtliga transporter till och från Ryssland. Prioriteten för Alfa Laval är att säkerställa hälsa och säkerhet för sina anställda och ge stöd till dem som befinner sig i de drabbade områdena.

Den ryska invasionen av Ukraina påverkar Alfa Laval på många sätt. Prioriteten för Alfa Laval är att säkerställa hälsa och säkerhet för sina anställda och tillhandahålla ekonomiskt och annat stöd till berörda anställda. I takt med att kriget eskalerar kommer Alfa Laval att fortsätta se över hur man kan stödja och hjälpa sina anställda i området – på kort och lång sikt. Därutöver kommer Alfa Laval att utvärdera hur man ytterligare kan stödja konfliktens offer.

Alfa Laval har beslutat att pausa alla leveranser till och från Ryssland. Historiskt har orderingången från marknaderna i Ryssland och Ukraina varit cirka 1 miljard kronor per år, motsvarande 2 procent av bolagets orderingång. Parallellt görs nu en utvärdering av befintliga ordrar och öppna projekt. Den totala orderstocken i Ryssland och Ukraina uppgår till cirka 750 miljoner kronor. Påverkan på orderboken kommer att omvärderas i samband med rapporten för första kvartalet. Dessutom förväntas vissa negativa resultateffekter på grund av svårigheter att slutföra pågående projekt.

Alfa Laval har ett kompetent team på 240 anställda i Ryssland och Ukraina. Teamet kommer att kvarstå oförminskat trots den förväntat låga sysselsättningsgraden på kort sikt, under tiden som man utvärderar krigets långsiktiga konsekvenser på den ryska marknaden.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: