2022-12-14 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval stödjer raffinaderi i övergången till biobränsle

Alfa Laval har ingått ett avtal med ett dotterbolag till CVR Energy, Inc., ett USA-baserat bolag inom förnybara bränslen och raffinerat petroleum, om att leverera processystem för förbehandling av råmaterial. Detta är ett led i en strategisk investering i raffinaderiet vilken stödjer CVR’s expansion mot produktion av förnybara biobränslen.

Alfa Laval kommer att leverera förbehandlingssystem bestående av diverse utrustning såsom separatorer, värmeväxlare, pumpar och blandare, som ska användas för att minska föroreningar i råvarorna innan de omvandlas till biobränsle. Systemen kommer att stödja en mer kostnadseffektiv försörjning av hållbara råvaror.

Som ett led i den pågående energiomställningen görs många raffinaderier i USA och Europa om till biobränsleanläggningar. Att ersätta fossila bränslen med biobränslen är ett av de primära sätten att minska koldioxidutsläpp från transportsektorn, enligt International Energy Agency (IEA). Och i scenariot för "Netto-nollutsläpp 2050" förväntas biobränslen utgöra 64 procent av sektorns förbrukning av förnybar energi år 2030.

"Alfa Laval har lång erfarenhet och expertis inom både oljeraffinering och biobränsleprocesser", säger Nish Patel, chef för Livmedels- och vattendivisionen på Alfa Laval. ”Detta i kombination med vårt förstklassiga produktutbud gör oss därmed till en pålitlig partner för våra kunder i denna viktiga omställning mot en mer hållbar energiförsörjning. Genom att förändra och optimera nuvarande processer kan vi göra stor skillnad medan vi parallellt arbetar fram morgondagens lösningar.”

Visste du att... Enligt IEA, förväntas den årliga globala efterfrågan på biobränslen öka med 28 procent till 2026 och nå 186 miljarder liter.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                     
Head of Investor Relations
Alfa Laval     
Tel: +46 46 36 65 10         
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: