2022-10-05 Finansiella nyheter

Alfa Laval samarbetar med Cepsa för att påskynda dekarboniseringen

Alfa Laval har tecknat ett partnerskapsavtal med Cepsa, ett ledande internationellt energibolag som engagerar sig i hållbar mobilitet och energiförsörjning, för att stödja arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Under den treåriga avtalsperioden kommer Alfa Laval att tillhandahålla processoptimeringstjänster och värmeväxlare till Cepsas två energiparker i Spanien.

Under avtalsperioden kommer Alfa Laval att optimera processerna i två energiparker genom att installera Alfa Lavals kompakta värmeväxlare för att uppnå högsta möjliga energieffektivitet – och därmed minska koldioxidutsläppen. Samarbetet kommer också att stödja Cepsas ’Agile’ strategi som syftar till att påskynda implementeringen av mer hållbara lösningar.

Cepsa lanserade sin nya strategiska plan, Positive Motion, i mars, vilken har som målsättning att minska scope 1- och 2-utsläppen med 55 procent och Scope 3-utsläppen med 15-20 procent detta årtionde, jämfört med 2019, och nå nettonoll-utsläpp till 2050.

”Jag är stolt över att kunna meddela att vi slutit detta avtal med en av de stora aktörerna inom energisektorn. Avtalet kommer att bidra till vår gemensamma ambition kring minskade koldioxidutsläpp”, säger Thomas Møller, chef för Energidivisionen på Alfa Laval. ”Våra värmeväxlare kan öka energiåtervinningen i raffinaderiprocesser med mer än 25 procent jämfört med traditionell teknik. Genom att implementera dessa kan branschen öka sina energibesparingar vilket är bra både ur ett klimat och ekonomiskt perspektiv. Det är ett win-win-scenario."

Agustín Bonilla, Technical Services chef på Cepsa, kommenterar: "Vi är glada över att arbeta med Alfa Laval i detta nya projekt. Detta samarbete hjälper till att förstärka våra hållbarhetsåtaganden och har en positiv inverkan som kommer att bidra till att minska klimatförändringar och den global uppvärmningen.”

Visste du att… Energieffektivitet är en av de viktigaste faktorerna för att kunna nå Parisavtalet  och det kan bidra till mer än 40 procent av den koldioxidutsläppsminskning som krävs fram till 2040, enligt International Energy Agency (IEA) – och 50 procent av denna energieffektivitetsminskning kan komma från industrisektorn.

Om Cepsa

Cepsa är ett ledande internationellt energibolag som engagerar sig i hållbar mobilitet och energiförsörjning, med en omfattande teknisk erfarenhet efter 90 års verksamhet. Bolaget har också en världsledande kemikalieverksamhet med allt större fokus på hållbar produktion.

Under 2022 presenterade Cepsa sin strategiska plan för 2030, Positive Motion, vilken har som målsättning att göra bolaget ledande inom hållbar mobilitet, biobränsle och grön vätgas i Spanien och Portugal – och bli ett riktmärke inom energiomställning. Bolaget sätter sina kunder främst  och arbetar tillsammans med dem för att hjälpa dem att uppnå sina dekarboniseringsmål. ESG-kriterier inspirerar allt Cepsa i strävan mot att nå sitt Net Positive-mål. Under detta decennium ska bolaget minska sina Scope 1 och 2 koldioxidutsläpp med 55 procent och sina Scope 3-utsläpp med 15 till 20 procent – med målet att nå nettonollutsläpp till 2050.

www.cepsa.com

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information kontakta:
Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: