2022-05-31 Finansiella nyheter

Alfa Laval och SSAB samarbetar för att tillverka den första värmeväxlaren med fossilfritt stål

Alfa Laval har tecknat avtal med SSAB, det globala svenska stålbolaget, om samarbete kring utveckling och kommersialisering av världens första värmeväxlare som tillverkas med fossilfritt stål. Målet är att den första enheten, tillverkad med vätereducerat stål, ska vara klar 2023. Samarbetet är också ett viktigt steg i Alfa Lavals resa mot att bli koldioxidneutralt  2030

Global stålproduktion står för sju procent av världens koldioxidutsläpp. Med en ledande position inom höghållfasthetsstål kommer SSABs fossilfria stål, tillverkat med HYBRIT-teknik, att bli ett genombrott för branschen i dess omställning till en mer hållbar verksamhet. Alfa Lavals energieffektiva värmeväxlare, vilka används i industriella processer världen över, består till 40 procent av stål och är upp till 50 procent effektivare än traditionell teknik. De kan därmed spara energi och minska koldioxidutsläppen. Energieffektivitet skulle kunna utgöra mer än 40 procent av utsläppsminskningen av växthusgaser fram till 2040, enligt International Energy Agency (IEA), varav 50 procent av energieffektivitets-besparingen beräknas komma från industrisektorn.

"Det gläder mig att kunna tillkännage samarbetet med SSAB som bygger på vår gemensamma expertis och beslutsamhet att driva innovation", säger Tom Erixon, vd och koncernchef för Alfa Laval. "Genom att kombinera deras fossilfria stål och våra energieffektiva värmeväxlare kan vi bidra till industrins omställning till koldioxidneutralitet."

"Vi är stolta över att välkomna Alfa Laval som partner och ser fram emot att tillsammans utforska vägar framåt för att mildra klimatförändringarna. Med detta samarbete når vi nya segment, och förhoppningsvis inspirerar vi en helt ny kundkrets”, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.

Visste du att... Alfa Laval som målsättning att bli koldioxidneutralt 2030 genom hela värdekedjan.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

Om SSAB

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors.

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Concept Zero − The invisible revolutionConcept Zero är visionen och målet att producera världens första koldioxidneutrala värmeväxlare med fossilfritt stål.

> Läs mer om Concept Zero

Relaterat innehåll: