2022-10-31 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval levererar värmeväxlare till världens största anläggning för grön vätgas

Alfa Laval har tecknat ett avtal för levererans av kompakta värmeväxlare till världens största produktionsanläggning för grön vätgas, vilken ska byggas i Mellanöstern. Anläggningen, som drivs av förnybar energi, kommer att vara en del av staden Neom, uppförd från grunden i den nordvästra delen av öknen, och med ambitionen att etablera en ny modell för ett hållbart samhälle.

Enligt International Energy Agency (IEA) är vätgas ett av de ledande alternativen för lagring av energi från förnybara energikällor – vilket möjliggör lagring under dagar, veckor eller till och med månader, samt transporter över stora avstånd. Men produktionen av grön vätgas har sina utmaningar. När renat vatten delas upp i väte och syre med hjälp av förnybar el måste det hållas en stabil temperatur i elektrolysören för att få maximal effekt. När vatten delas för att få de två gaserna, genereras överskottsvärme som måste kylas ner kontinuerligt. I detta projekt görs det genom att använda Alfa Lavals energieffektiva plattvärmeväxlare.

Alfa Laval är en ledande leverantör av värmeväxlare till många av de största elektrolysörtillverkarna.

Neoms läge och infrastruktur kommer att möjliggöra generering av 4 GW förnybar energi från sol och vind, där den gröna vätgasanläggningen kommer att använda ungefär hälften av detta. Den kommer att bli den största gröna vätgasanläggningen och den första installationen av gigawattstorlek, vilken kommer att producera 650 ton vätgas per dag. Det kommer i sin tur att användas för att producera 1,2 miljoner ton grön ammoniak årligen.

“Vår vätgasaffär har utvecklats väl under de senaste åren och vi levererar idag effektiva värmeväxlare till de olika stegen i processen; för produktion, distribution och användning”, säger Thomas Møller, chef för Energidivisionen på Alfa Laval. “Med våra produkter och expertis kommer vi att fortsätta att vara med att driva på och skala upp detta område, som är så viktigt i vår strävan mot nettonollutsläpp.”

Visste du att… enligt IEA kommer den totala efterfrågan på vätgas från industrin att öka med 44 procent fram till 2030, där ren vätgas blir allt viktigare. Snabba åtgärder krävs under de kommande 10 åren för att möta denna efterfrågan.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                     
Head of Investor Relations
Alfa Laval     
Tel: +46 46 36 65 10         
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: