2022-04-25 Finansiella nyheter

Alfa Laval har slutfört återköpsprogrammet om 2 miljarder kronor som antogs vid bolagsstämman 2021

Alfa Laval AB (publ) ("Alfa Laval" eller "Bolaget") har slutfört återköpsprogrammet om 2 miljarder kronor som ursprungligen offentliggjordes den 27 april 2021. Bolaget har totalt återköpt 6 130 000 egna aktier (ISIN: SE0000695876) mellan den 28 april 2021 och den 25 april 2022 för en total köpeskilling om 1 998 874 859 SEK som en del av det aktieåterköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa en optimerad kapitalstruktur.

Återköpsprogrammet genomfördes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbour Regulation). Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp på uppdrag av Alfa Laval. Alfa Lavals innehav av egna aktier uppgår per den 25 april 2022 till 6 130 000 aktier och det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419 456 315 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 413 326 315.

For more information please contact:
Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Henrik Welch
Group Treasury
Mail: Henrik.welch@alfalaval.com
Tel: +46 46 28 91 639
Mobile: +46 702 638 399

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: