2022-10-04 Finansiella nyheter

Alfa Laval har signerat ett globalt samarbetsavtal med Spirax Sarco

Alfa Laval har signerat ett globalt samarbetsavtal med Spirax Sarco, ett världsledande bolag inom ånga och termiska energilösningar för använding inom flertalet industrier. Avtalet gör Alfa Laval till deras huvudleverantör av plattvärmeväxlare under de kommande tre åren.

Alfa Laval har samarbetat med Spirax Sarco de senaste 20 åren och levererat värmeväxlare till deras ång- och industriflödesapplikationer. Med detta avtal har nu  samarbetet förstärkts ytterligare, då det gör Alfa Laval till huvudleverantör för deras globala kunder i Europa, Asien och Amerika.

Avtalet är ett resultat av ett långvarigt samarbete mellan de två bolagen, vilket tydligt visat hur energieffektiva Alfa Lavals värmeväxlare är – och hur dessa därmed också bidragit till att uppfylla Spirax Sarcos och deras kunders hållbarhetsmål.

“Det gläder mig att kunna tillkännage detta avtal med ett marknadsledande bolag inom energisektorn”, säger Thomas Møller, chef för Energidivisionen på Alfa Laval. “Våra värmeväxlare är upp till 50 procent mer energieffektiva än tradtionella teknologier. Vår vision är att förstärka vår närvaro och ledande roll inom energieffektivisering – och samarbeten som detta är ett steg i rätt riktning. Det är också till fördel för både våra kunder och vår miljö.”

Visste du att… Energieffektivitet är en av de viktigaste faktorerna för att kunna nå Parisavtalet  och det kan bidra till mer än 40 procent av den koldioxidutsläppsminskning som krävs fram till 2040, enligt International Energy Agency (IEA) – och 50 procent av denna energieffektivitetsminskning kan komma från industrisektorn.

Om Spirax Sarco

Spirax Sarco är världsledande inom ångteknologi och erbjuder det mest omfattande utbudet av produkter och service för flertalet industrier. Spirax Sarco skapar lösningar som utgör en global norm för ånganvändare – och arbetar tillsammans med dem för att förbättra produktivitet, spara energi och minska ”spill”.

Spirax Sarco är en del av Spirax-Sarco Engineering plc, ett specialistbolag inom termisk energi och nichade pumplösningar. Koncernen har sitt huvudkontor i Cheltenham, Storbrittanien. Det är noterat på London Stock Exchange sedan 1959 (SPX) och är ett konstituerade av FTSE 100 och FTSE4Good index.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                     
Head of Investor Relations
Alfa Laval     
Tel: +46 46 36 65 10         
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: