2022-08-31 Finansiella nyheter

Alfa Laval har förvärvat Scanjet

Alfa Laval har förvärvat Scanjet, en ledande global leverantör av tankrengöringsutrustning och lösningar för marin, offshore och industriell tillämpning. Förvärvet kommer att förstärka Alfa Lavals breda tankerbjudande och skapa en mer omfattande produktportfölj för lastfartyg.

Scanjets intelligenta tanklösningar kommer att bli ett värdefullt komplement till Alfa Lavals hållbara marina produktportfölj, då de minskar både vatten- och energiförbrukningen för tankrengöring. Genom att addera Scanjet till erbjudandet kan Alfa Laval bidra till kundernas effektivitet i varje steg i hantering av lasten.

Scanjet har idag cirka 150 anställda med en global närvaro via fabriker i Sverige, Polen och Indonesien och en omsättning på cirka 300 miljoner kronor

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: