2022-06-16 Finansiella nyheter

Alfa Laval förvärvar Scanjet

Alfa Laval har ett tecknat avtal om att förvärva Scanjet, en ledande global leverantör av tankrengöringsutrustning och lösningar för marin, offshore och industriell tillämpning. Förvärvet kommer att förstärka Alfa Lavals breda tankerbjudande och skapa en mer omfattande produktportfölj för lastfartyg. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022.

Scanjets intelligenta tanklösningar kommer att bli ett värdefullt komplement till Alfa Lavals hållbara marina produktportfölj, då de minskar både vatten- och energiförbrukningen för tankrengöring. Genom att addera Scanjet till erbjudandet kan Alfa Laval bidra till kundernas effektivitet i varje steg i hantering av lasten.

Scanjet har idag cirka 150 anställda med en global närvaro via fabriker i Sverige, Polen och Indonesien och en omsättning på cirka 300 miljoner kronor (prognos 2022).

"Det gläder mig att kunna meddela detta förvärv. Scanjets välkända och marknadsledande lösningar för lasttfartyg kompletterar våra Framo pumplösningar för lastfartyg. Det ger oss möjligheten att optimera tankhanteringslösningar för våra kunder med målet att minska vatten- och bränsleförbrukning och i slutänden deras koldioxidavtryck", säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.

”Alfa Laval är den idealiska utgångspunkten för Scanjets fortsatta resa, säger Magnus Wallin, VD för Scanjet. ”Våra bolag med ledande marina erbjudanden kompletterar och stärker varandra. Framför allt delar vi ambitionen att överträffa kundernas behov fullt ut.”

Visste du att... Alfa Laval levererade sin första separator till en marinkund 1917 och har sedan dess kontinuerligt utökat sin produktportfölj – och idag har tre av fyra oceangående fartyg Alfa Lavals utrustning ombord.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: