2022-05-02 Finansiella nyheter

Alfa Laval förvärvar patenterad teknologi och stärker sin ställning inom koldioxidneutrala bränsleprocesser

Alfa Laval har förvärvat en patenterad teknologi från det danska bolaget RenCat för utvinning av väte genom omvandling av ammoniak. Denna teknologi, i kombination med Alfa Lavals värmeöverföringsexpertis, kommer att öka affärsmöjligheterna inom den växande marknaden för vätgasbearbetning, vilket kan underlätta användningen av förnybara bränslen i framtiden. Förvärvsavtalet undertecknades och transaktionen genomfördes den 29 april.

Efterfrågan på renare bränslealternativ ökar som ett led i strävan att uppnå målen för minskade koldioxidutsläpp. Ammoniak förväntas bli en av dessa rena energikällor både inom sjöfartsindustrin och landbaserade applikationer. RenCats patenterade teknologi genererar väte från ammoniak för vidare användning i bränsleceller eller förbränningsmotorer. Ammoniak är ett av de kolneutrala syntetiska bränslen som ofta kallas Power-to-X där "x" kan stå för ammoniak, metanol, vätgas, metan etc. Den förvärvade teknologin, i kombination med Alfa Lavals värmeöverföringsexpertis, kommer att möjliggöra ett helt nytt produktsortiment som riktas mot den växande vätgasmarknaden. De första produkterna som kommer att baseras på tekniken förväntas lanseras i slutet av 2023.

"Det gläder mig att kunna meddela att vi gjort detta förvärv vilket kommer att accelerera vår produktutveckling inom den växande marknaden för vätgas. Med vår gemensamma kunskap och patenterade teknologier kommer vi att kunna tänja de tekniska gränserna och bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle,” säger Thomas Møller, chef för Energidivisionen.

 

 

Visste du att... Den globala efterfrågan på koldioxidneutrala syntetiska bränslen förväntas växa till 20 000 TWh år 2050, vilket motsvarar 50 procent av nuvarande förbrukningen av fossila bränslen, enligt beräkningar gjorda av World Energy Council.

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: