2022-03-31 Finansiella nyheter

Alfa Laval förvärvar Desmet, världsledande inom matolje- och biobränsleprocesser

Alfa Laval har tecknat ett avtal om att förvärva Desmet, en del av Desmet Ballestra Group, världsledande konstruktör och leverantör av processanläggningar och teknologier inom matolja och biobränsle. Förvärvet kommer att stärka Alfa Lavals ställning inom området för förnybar energi och komplettera erbjudandet inom matoljor. Förvärvet väntas genomföras under andra kvartalet 2022.

Desmet har huvudkontor i Bryssel, Belgien och cirka 1 000 anställda i Europa, Indien, Sydostasien, Nordamerika och Latinamerika. Den verksamhet som förvärvas är för närvarande en del av Desmet Ballestra Group, och hade en omsättning på cirka 300 miljoner Euro 2021. De operativa enheterna och varumärkena Rosedowns och Stolz ingår i transaktionen. Desmet Ballestra Group ägs idag av Financière DSBG och kontrolleras av Kartesia och Farallon.

Förvärvet blir en fristående enhet inom Alfa Lavals Livsmedel- och vattendivision och kommer att stärka Alfa Lavals ställning på marknaderna för matoljor, biobränsle samt växt- och djurbaserade proteiner för livsmedel och foder. Förvärvet finansieras fullt ut av kontanta medel och förväntas slutföras under andra kvartalet 2022, i enlighet med sedvanliga villkor. Förvärvet kommer att ha en positiv inverkan på vinst per aktie och vara marginellt negativt för Alfa Lavals EBITA-marginal.

"Förvärvet blir ett utmärkt komplement till vårt erbjudande inom specialanpassad processutrustning för att öka både avkastning och kvalitet på kundernas slutprodukter", säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. "Det kommer att bidra med kunskap och expertis som driver på framtida innovationer inom livsmedel, foder och biobränslen – och det kommer att stärka våra möjligheter att stödja övergången mot förnybara bränslen."

Philippe Bayet, VD för Desmet Ballestra Group, tillägger: "Jag är stolt över att ha bidragit till den framgångsrika utvecklingen av hållbara innovationer, och det gläder mig att Desmet, Rosedowns och Stolz nu går samman med Alfa Laval och fortsätter att både vara en världsledare inom olja- och fettindustrin och att serva kunder globalt.”

Laurent Bouvier, Chefspartner på Kartesia, och Philipp Strepp, VD på Farallon Capital Europe LLP, säger: "Vi är övertygade om att verksamheten är väl positionerad för att ta tillvara de betydande tillväxtmöjligheter som ligger framför oss, särskilt inom marknaden för förbehandling av vegetabilolja. Vi menar att Alfa Laval är den naturliga strategiska ägaren till Desmet, utifrån deras tekniska expertis och förenliga kultur.”


 

Visste du att... Biobränslen görs av förnybara, biologiskt nedbrytbara ingredienser som vegetabilolja, animaliska fetter, restmaterial från grödor, alkohol och alger.

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: