2022-01-11 Finansiella nyheter

Alfa Laval – först att lansera en premium separatorserie för farmaceutiskt engångsbruk

Alfa Laval är först med att introducera en ny unik serie engångsseparatorer – Alfa Laval CultureOne Maxi – för biofarmaceutisk bearbetning, vilken täcker intervallet från mindre labbskaletillverkning upp till storproduktion. Samtliga kontaktdelar i separator­systemet kan bytas ut efter varje enskild sats som tillverkats, vilket eliminerar risken för föroreningar mellan produktionsintervall och därmed ger bättre hygien och säkerhet.

Alfa Laval lanserade den första premiumseparatorn för småskalig biofarmaceutisk engångsproduktion under 2020. Baserat på den positiva marknadsacceptansen utökar nu bolaget sitt erbjudande till att omfatta en serie engångsseparatorer vilka täcker behoven från mindre labbproduktioner upp till storskalig bearbetning.

Fram tills helt nyligen fanns inte separatorer för engångsbruk på marknaden. Tillverkarna tvingades istället använda sig av mindre effektiva alternativ för cellframtagning. Det unika engångssortimentet är baserat på 130 års erfarenhet av separationsteknik hos Alfa Laval och utvecklat i nära kontakt med företagets biofarmakunder. Systemet eliminerar behovet av rengöring och sterilisering på plats (”Cleaning In Place”) och därmed också förbrukningen av kemikalier, vatten och energi för detta ändamål.

 

”Idag står hälsa och säkerhet högt upp på allas agenda, så gör också vikten av en mer hållbar livsföring. Det gläder mig att kunna introducera detta nya produktsortiment för att kunna bidra till detta. Engångssystem gör det möjligt för våra läkemedels­kunder att producera mer läkemedel och få ut dem på marknaden både säkert och snabbt. Dessutom är alla produktkontaktdelar i CultureOne-serien tillverkade av återvinningsbart material. vilket är bra för samhället i stort” säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.

 

 

Visste du att…  Alfa Laval CultureOne™ används i framställningsprocesser av ömtåliga cellkulturer som senare kan komma att ingå i injicerbara läkemedel för att behandla livshotande sjukdomar som t ex cancer och för att motverka organavstötning vid transplantationer.

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: