2022-06-09 Finansiella nyheter

Alfa Laval deltar i IEA:s (International Energy Agency) konferens kring energieffektivitet

Alfa Laval deltar i International Energy Agencys (Internationella energirådet) årliga globala konferens om energieffektivitet den 7-9 juni 2022. På konferensen, som hålls i Sønderborg, Danmark, diskuterade Alfa Lavals vd och koncernchef Tom Erixon, en av deltagarna bland internationella politiker och andra företagsledare, möjligheterna att öka den globala energieffektiviteten, vilken är en av grundpelarna i Parisavtalet.

IEA:s årliga globala konferens om energieffektivitet samlar beslutsfattare från myndigheter, industri och olika samhällsfunktioner för att diskutera möjliga alternativ att nå internationella målsättningar för hur energieffektivitet kan bidra till snabbare och mer konkreta framsteg inom området. Fokus har legat på implementering de kommande 5-10 åren, och hur man kan uppnå nödvändiga resultat på vägen mot noll-utsläpp.

Energieffektivitet är avgörande för att nå Parisavtalet och kan bidra till mer än 40 procent av de reducerade växthusgasutsläppen de kommande 20 åren, varav 50 procent av dessa kommer från industrin. Effektivitet kan antingen uppnås genom implementering av innovativa tekniker som minskar energiförbrukningen jämfört med traditionella lösningar eller genom att addera teknik till befintliga processer som tar tillvara och återanvänder spillvärme för andra ändamål. Alfa Laval har lösningar för både energibesparing och återanvändning.

"Energieffektivitet är en nyckelfaktor för avkarbonisering där det finns en fortsatt outnyttjad potential inom flera sektorer. Vi måste driva på implementeringen av dessa lösningar för att närma oss Net Zero 2050. Industrin måste ta ledningen och sätta ambitiösa mål, men också uppmuntra samarbete och partnerskap. Under konferensen har vi haft mycket konstruktiva och lovande diskussioner om hur vi kan ta energieffektivitet till nästa nivå, och gå från tanke till handling," säger Tom Erixon, vd och koncernchef för Alfa Laval.

 

Visste du att... Varje år bidrar Alfa Lavals värmeväxlare, installerade i energieffektiva processer, till att minska energibehovet med 50GW! Det motsvarar den energi som krävs för att värma upp 10 miljoner hushåll i Europa.

 

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: