2022-06-13 Finansiella nyheter

Alfa Laval blir medlem i Hydrogen Council

Alfa Laval har anslutit sig till Hydrogen Council, ett globalt vd-styrt initiativ av bolag med ett långsiktigt mål att utveckla användningen av vätgas för att främja omställningen till ren energi för en bättre och mer hållbar framtid. Alfa Laval är nu ett av cirka 140 bolag från olika delar av världen, vilka representerar hela värdekedjan för vätgas.

Hydrogen Councils medlemmar utvecklar vätgaslösningar för att driva på dekarboniseringen. Vätgas har en nyckelroll i framtidens energilandskap. Dess unika egenskaper gör den till en kraftfull möjliggörare för energiomställningen, med fördelar för både energisystemet och för andra slutanvändningsområden såsom transport och uppvärmning.

Alfa Laval är verksamt i hela värdekedjan för vätgas, från produktion till användning inom industrin, kraftproduktion och transport, där värmeöverföringsteknologier är nyckelkomponenter i lösningar som sträcker sig från vätgasproduktion och tankstationer till bränsleceller och Power-to-X-lösningar, inklusive produktion av både metanol och ammoniak. Alfa Lavals nyckelteknologier och värmeöverförings­expertis, i kombination med dess globala tillverkningskapacitet, är avgörande för att möjliggöra en snabbare implementering av vätgas genom energieffektiva och skalbara lösningar, som sänker kostnaderna och förbättrar konkurrenskraften.

"Vi ser vätgas som en avgörande förutsättning för att vi ska nå nettonollutsläpp 2050 och förstår vikten av att påskynda utbyggnaden, skalningen och kommersialiseringen av teknologier för att få detta att hända. Tillsammans med ledande intressenter inom industrin och medlemmarna i Hydrogen Council utvecklar vi lösningar som är avgörande för att ta vätgasteknologi in i kommersialiseringsstadiet," säger Tom Erixon, vd och koncernchef för Alfa Laval.

 

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

Om Hydrogen Council

Hydrogen Council är ett globalt vd-styrt initiativ för ledande bolag med en enad vision och långsiktig ambition för vätgas för att främja omställningen till ren energi. Rådet anser att vätgas spelar en nyckelroll för att nå globala dekarboniseringmål genom att bidra till diversifiering av energikällor över hela världen, främja affärsverksamhet och se teknisk innovation som drivkraft för långsiktig ekonomisk tillväxt. Samt för att minska koldioxidutsläpp i sektorer där detta är svårt att uppnå.

 

Genom att använda sin globala räckvidd för att främja samarbete mellan regeringar, industri och investerare ger rådet vägledning i syfte att påskynda utbyggnaden av vätgaslösningar globalt. Det fungerar också som en affärsplattform, som samlar en diversifierad grupp av mer än 140 bolag i drygt 20 länder, och spänner över hela värdekedjan för vätgas. Här inkluderas stora multinationella aktörer, innovativa små och medelstora bolag samt investerare.

 

Hydrogen Council fungerar också som en resurs för utveckling av säkerhetsstandarder och är en samtalspartner för investerare, samtidigt som det identifierar möjligheter för opinionsbildning inom viktiga geografiska områden.

 

www.hydrogencouncil.com

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: