2022-09-14 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB:s valberedning inför årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 har nu utsetts av de största aktieägarna i Alfa Laval AB och består av följande ledamöter:

Jörn Rausing - Tetra Laval

Anna Magnusson – Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Lennart Francke – Swedbank Robur Fonder

Anders Oscarsson – AMF-Försäkring och Fonder

Javiera Ragnartz – SEB Fonder

Därutöver ingår Dennis Jönsson, styrelseordföranden Alfa Laval AB, i valberedningen.  

Ordinarie årsstämma för Alfa Laval AB kommer att hållas tisdagen den 25 april 2023, klockan 16.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman kan vända sig till Alfa Lavals styrelseordförande Dennis Jönsson eller till någon av ägar-representanterna.

Kontakt kan också ske via e-post till valberedningen@alfalaval.com.

Alfa Laval AB (publ)
14 september 2022, Lund

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 17 900 anställda och hade 2021 en omsättning på 40,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För ytterligare information kontakta:

Johan Lundin,
Head of Investor Relations
Tel: +46 730 46 30 90
Email: johan.lundin@alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: