2021-07-20 Finansiella nyheter

Thomas Møller blir ny chef för Alfa Lavals Energidivision

Idag meddelar Alfa Laval att Susanne Pahlén Åklundh avgår som chef för Alfa Lavals Energidivision. Hon kommer att efterträdas av Thomas Møller, för närvarande chef för bolagets affärsenhet Decanters i Livsmedel- och Vattendivisionen, den 1 augusti 2021.

Chefen för Alfa Lavals Energidivision, Susanne Pahlén Åklundh, går i pension efter en lång och imponerande karriär inom bolaget. Susanne anställdes på Alfa Laval 1983 och har sedan dess haft många ledande befattningar. Sedan 2009 har Susanne varit medlem av koncernledningen, och de senaste fem åren har hon varit chef för Energidivisionen som svarade för 30 procent av koncernens orderingång under 2020. Susanne har drivit Energidivisionens förändringsresa från traditionell energiproduktion till att ta en mycket starkare ställning inom ”Cleantech”-området och förnybara energilösningar.

”Att lämna Alfa Laval nu, mitt i förändringen inom energisektorn, har varit ett svårt beslut. Det har varit fantastiska år och en spännande resa med mitt team”, säger Susanne. "Jag är övertygad om att Thomas goda ledarskap och erfarenhet kommer att tilföra nya idéer för att vidareutveckla vår verksamhet och stödja våra kunder."

Thomas Møller, född 1974 och kemiingenjör från Danmarks Tekniska Universitet, började på Alfa Laval 2002 och har haft olika ledande befattningar inom olika delar av bolaget; inom service, energi, vatten och miljö. Sedan 2017 har Thomas varit chef över affärsenheten Decanters inom Livsmedel- och Vattendivisionen. Thomas är dansk och bor i Sverige med sin familj. (Hans CV och foto finns tillgängligt på https://www.alfalaval.se/investerare, i anslutning till detta pressmeddelande.)

”Att ta den här befattningen och bli en del av koncernledningen inom detta fantastiska företag är spännande, inspirerande och utmanande”, säger Thomas Møller. ”Susanne har framgångsrikt förändrat och utvecklat vårt erbjudande och skapat ett starkt team med en tydlig inriktning. Energidivisionen har stora affärsmöjligheter genom ett flera olika förändringsområden under de kommande åren, och jag ser fram emot att vidareutveckla dessa tillsammans med teamet.”

Tom Erixon, VD och Koncernchef för Alfa Laval, sammanfattar: ”Det Susanne har bidragit till under sina nästan 40 år inom bolaget har varit avgörande för vår tillväxt och utveckling av Energidivisionen. Susanne har skapat en solid plattform för onlineförsäljning och digitala lösningar och drivit övergången från traditionell energiförsörjning till nya och innovativa lösningar. Jag välkomnar Thomas i hans nya roll och till koncernledningen ”

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: