2021-06-23 Finansiella nyheter

Notera datumet för Alfa Lavals kapitalmarknadsdag den 30 november 2021

Alfa Laval kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag den 30 november 2021. Under dagen kommer företagsledningen att redogöra för den strategiska inriktningen och den operativa utvecklingen samt lägga specifikt fokus på några utvalda affärsområden och de framtida möjligheterna.

Ambitionen är att arrangera  kapitalmarknadsdagen på Alfa Lavals anläggning i Kolding, Danmark. Det kommer att meddelas i god tid om detta inte är möjligt på grund av nya reserekommendationer eller lokala riktlinjer.

En detaljerad dagordning och registrering kommer att finnas tillgänglig på Alfa Lavals webbplats närmare eventet.

För ytterligare information:
Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobil: +46 730 46 30 90

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: