2021-03-29 Finansiella nyheter

Inbjudan till Alfa Lavals telefonkonferens för det första kvartalet

Alfa Lavals rapport för det första kvartalet publiceras den 27 april klockan 12:45. Telefonkonferensen startar klockan 15:00.

För att delta i telefonkonferensen - som leds av Alfa Lavals VD och koncernchef Tom Erixon, samt finans- och ekonomidirektör Jan Allde - registrera er via länken nedan. Vid registrering erhålls telefonnummer, deltagarkod samt konferenskod. Vänligen ring in 10 minuter före utsatt starttid.http://emea.directeventreg.com/registration/3048356Telefonkonferensen kan även följas i realtid via en webbsändning. Länken till denna sändning kommer att finnas tillgänglig här Alfa Laval - Investerare.Kontaktpersoner:Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730-46 30 90Beata Ardhe

Tel: 046-36 65 26

Mobil: 0709-36 65 26 www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: