2021-10-18 Finansiella nyheter

Återköp av aktier i Alfa Laval under vecka 41, 2021

Under perioden 11 oktober – 15 oktober 2021 har Alfa Laval AB (publ) (”Alfa Laval”) (LEI-kod: 549300UCKT2UK88AG251) återköpt sammanlagt 108 000 egna aktier (ISIN: SE0000695876) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 2 miljarder som Alfa Laval tillkännagav den 27 april 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2021 – 25 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).

Aktier i Alfa Laval har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2021-10-11 20 875 319,0679 6 660 542,41
2021-10-12 19 125 320,6858 6 133 115,93
2021-10-13 18 000 324,6840 5 844 312,00
2021-10-14 31 000 327,6597 10 157 450,70
2021-10-15 19 000 329,8538 6 267 222,20

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp på uppdrag av Alfa Laval. Efter ovanstående förvärv uppgår Alfa Lavals innehav av egna aktier till 2 904 000 aktier den 15 oktober 2021.

Det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419 456 315, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 416 552 315.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
 

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Henrik G. Welch
Head of Group Treasury
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 70 2638399

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: