2021-09-20 Finansiella nyheter

Återköp av aktier i Alfa Laval under vecka 37, 2021

Under perioden 13 september – 17 september 2021 har Alfa Laval AB (publ) (”Alfa Laval”) (LEI-kod: 549300UCKT2UK88AG251) återköpt sammanlagt 126 900 egna aktier (ISIN: SE0000695876) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 2 miljarder som Alfa Laval tillkännagav den 27 april 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2021 – 25 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).

Aktier i Alfa Laval har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2021-09-13 27 000 351,4894 9 490 213,80
2021-09-14 23 600 346,9638 8 188 345,68
2021-09-15 27 500 345,9841 9 514 562,75
2021-09-16 19 900 348,3687 6 932 537,13
2021-09-17 28 900 345,5109 9 985 265,01

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp på uppdrag av Alfa Laval. Efter ovanstående förvärv uppgår Alfa Lavals innehav av egna aktier till 2 408 900 aktier den 17 september 2021.

Det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419 456 315, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 417 047 415.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
 

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Henrik G. Welch
Head of Group Treasury
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 70 2638399

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: