2021-07-19 Finansiella nyheter

Återköp av aktier i Alfa Laval under vecka 28, 2021

Under perioden 12 juli – 16 juli 2021 har Alfa Laval AB (publ) (LEI-kod: 549300UCKT2UK88AG251) återköpt sammanlagt 120 626 egna aktier (ISIN: SE0000695876) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 2 miljarder som Alfa Laval tillkännagav den 27 april 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2021 – 25 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).

Aktier i Alfa Laval har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2021-07-12 21 000 312,5237 6 562 997,70
2021-07-13 26 626 315,9979 8 413 760,09
2021-07-14 21 000 315,9557 6 635 069,70
2021-07-15 31 000 315,7265 9 787 521,50
2021-07-16 21 000 315,8177 6 632 171,70

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea på uppdrag av Alfa Laval. Efter ovanstående förvärv uppgår Alfa Lavals innehav av egna aktier till 1 448 549 aktier den 19 juli 2021.

Det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419 456 315, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 418 007 766.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
 

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Henrik G. Welch
Head of Group Treasury
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 70 2638399

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: